Forside

 

En anderledes hjælp til stofmisbrugere og alkoholikere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryk på pilen i det sorte felt for at åbne PDF dokumentet

Cenacolo Brochure

Du kan komme forbi til samtale og vejledning 1. og 3. onsdag i måneden 18.00-20.00 ved kontoret på 1.sal i Sankt Ansgars kirke, Bredgade 64.

 

Endvidere tilbyder vi rådgivning og vejledning til alle, der er i kontakt med misbrugere og har brug for rådgivning og vejledning.

 

Det skal understreges, at al rådgivning og vejledning er anonym.

 

Her i Danmark er der dannet en forening - Cenacolos Venner DK - stiftet af en kreds af personer med kendskab til det danske behandlingssystem, der angår alkoholikere og stofmisbrugere og andre ekstremt udsatte personer med det formål at udbrede kendskabet til Comunità Cenacolo (Fællesskabet Cenacolo).

 

Comunità Cenacolo er grundlagt af en katolsk nonne, søster Elvira, i Italien i 1983. Det er en organisation, der hviler på et kristent grundlag, og hvis mål er at hjælpe ekstremt udsatte mennesker, specielt stofmisbrugere og alkoholikere, med at genfinde glæden og meningen med deres liv.

 

Comunità Cenacolo har ca. 60 fællesskaber i huse spredt ud over hele verdenen, men der er endnu ikke et fællesskab i Norden.

 

Vores kendskab til organisationen Comunità Cenacolo stammer bl.a. fra erfaringer ved besøg i fire fællesskaber, og vi er blevet overbeviste om de værdier Comunità Cenacolo står for. Se nærmere herom på Comunità Cenacolos hjemmeside: www.comunitacenacolo.it

 

Foreningen Cenacolos Venner arbejder ikke på at erstatte de eksisterende behandlingstilbud i Danmark, men på at præsentere en anderledes måde at anskue begrebet behandling på. Yderligere tilbyder Cenacolos Venner at støtte og vejlede personer, der ønsker kontakt til et af de eksisterende fællesskaber under Comunità Cenacolo.

 

Et væsentligt formål for foreningen Cenacolos Venner er at bane vejen for etableringen af et fællesskab i Danmark eller i et af de andre nordiske lande. Foreningen Cenacolos Venner har en bestyrelse, og alle i foreningen er frivillige og arbejder gratis.

 

Foreningen Cenacolos Venner arrangerer foredrag og tilbyder andre former for oplysning, f.eks. litteratur, video, CD og bånd etc.

 

Lidt om Comunità Cenacolo

 

Hvert fællesskab forestås af en tidligere misbruger, der sammen med andre egnede beboere fungerer som vejledere i fællesskabet. Den nyankomne tilknyttes en egnet beboer de første 3 til 4 måneder - en såkaldt guardian angel, en 'skytsengel'. Der er i øvrigt ingen behandlere på stedet, ligesom der ikke udleveres medicinske substitut-præparater som f.eks. metadon.

 

Meditation, bøn og selvransagelse er led i dagligdagen og væsentlige elementer i fællesskabet med henblik på at skabe den indre ro, der er nødvendig for at den enkelte kan (gen)finde sig selv og glæden og meningen med livet. Der er ikke på forhånd krav til tro eller trosretning.

 

Også de ydre rammer på stedet har dette formål: Der må ikke drikkes og ryges eller tages nogen form for stoffer under opholdet. Der må ikke telefoneres eller tages personlig kontakt til familie og venner de første 5-6 måneder, og der må ikke høres radio og kun undtagelsesvis er der adgang til fjernsyn.

 

Fællesskabet er selvforsynende. Alt arbejde, herunder den daglige husholdning, udføres af fællesskabets beboere, og der er således ikke udgifter forbundet med opholdet for den enkelte beboer, ligesom beboerne ikke må være i besiddelse af penge eller få tilført penge udefra.

 

I fællesskabet dyrkes der fritidsaktiviteter såsom sport, teater, musik m.v. Beboerne i fællesskabet besøger andre fællesskaber, ligesom de er i kontakt med det omliggende samfund.

 

I forbindelse med besøg af familie og bekendte etablerer beboerne særlige arrangementer. Dette samarbejde og samvær udvikler erfaringsmæssigt ansvarsbevidsthed og hensyntagen til andre mennesker, og ofte skabes der varige venskaber.

 

De enkelte fællesskaber er af varierende størrelse fra 15 til 20 personer til større grupper og der er fællesskaber for henholdsvis kvinder og mænd. Erfaringerne har vist, at ophold af flere års varighed ofte er nødvendige for at der kan skabes varige ændringer hos de stofmisbrugere og alkoholikere der sædvanligvis er tale om, og som ikke har kunnet hjælpes indenfor de almindelige behandlingssystemer.

 

Visiteringen til Comunità Cenacolo kan principielt ske ved direkte henvendelse. Der lægges vægt på indledende møder, helst med pårørende, inden der træffes endelig beslutning om opholdet. Rejseudgifter m.v. betaler man selv.

 

Mennesker af alle nationaliteter er velkomne. Henvendelse til Comunità Cenacolo kan ske ved henvendelse til Cenacolo Venners kontaktpersoner eller direkte til:

 

Associazione San Lorenzo

 

Comunità Cenacolo

 

Via San Lorenzo 35

 

120037 Saluzzo (CN)-Italia

 

Tel. 0175/46122 Fax 0175/476369

 

e-mail: info@comunitacenacolo.it

www.comunitacenacolo.it